Chronimy dzieci

W kwietniu 2016r. Przedszkole spełniło wszystkie wymagania określone Programem i uzyskało Certyfikat.

CERTYFIKAT

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Program jest skierowany do placówek, które dokładają starań, by zapewnić  dzieciom wysoki poziom standardów ochrony  oraz oferują wysoką jakość programów profilaktycznych.

Chronimy Dzieci to program edukacyjny realizujący politykę ochrony dzieci przed przemocą ze strony dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówek) oraz rówieśników.

 

dwóch chłopców gra w kosza