Get Adobe Flash player

Przedszkole Młodych Patriotów

 PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW

Jesienią 2018r.  przystąpiliśmy do  realizacji Projektu „Przedszkole Młodych Patriotów”, którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie.

Projekt zakłada uświadomienie,  na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. Dzieci poprzez podejmowane zadania, poznawały  nie tylko sylwetki i czyny polskich bohaterów, ale przede wszystkim szukały odpowiedzi na pytanie: czym jest patriotyzm?

Celem projektu edukacyjnego jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

Zadanie 1

Przeprowadzenie pogadanki pt. „Patriotyzm, na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?"

Podczas zabaw dzieci przypomniały, czym jest patriotyzm i jakie zachowania, postawy można prezentować względem kraju. Następnie przedszkolaki podawały propozycje zachowań młodego patrioty, tworząc hierarchię ich ważności.

Do naszego przedszkola zawitał niezwykły gość. Prawdziwy porucznik Marynarki Wojennej. Pani Kasia opowiedziała nam jak z Podlasia dostała się na pełne morze za stery prawdziwego okrętu. Opowiedziała czym jest patriotyzm na morzu i jak należy się zachować cumując w portach całego świata.

Czym jest patriotyzm w śród najmłodszych przedszkolaków.

Poznajmy symbole narodowe. Choć temat całkiem nowy, trudny jak dla 3- latka, to z wielkim zainteresowaniem dzieci słuchały legendę o powstaniu państwa polskiego, opisywały flagę, godło z białym orłem w koronie.

Biało- czerwona flaga to jeden z symboli narodowych ważnych dla każdego Polaka. Tego dowiedziały się Myszki  na zajęciach plastycznych. Zwracały  uwagę, by we właściwym miejscu pomalować ją na czerwono.

Taniec z flagami. Po dwóch miesiącach wspólnych zabaw, Myszki bardzo dobrze opanowały wiązanie koła. Ale trzeba iść do przodu, pokonywać nowe wyzwania. Dostały do ręki flagi i jak tu zrobić koło?

Zadanie 2

Przygotowanie plakatu „100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

 Zadanie 3

„Kto ty jesteś? Polak mały” – zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.


 

Zadanie 4

Zorganizowanie przedszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.


Zadanie 5

Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

Według przedszkolaków patriotą jest osoba kochająca ojczyznę, posługująca się piękną polszczyzną i nieużywająca brzydkich słów. Szanuje symbole narodowe, wywiesza polską  flagę podczas narodowych świąt i przyjmuje właściwą postawę, gdy brzmi państwowy hymn.

Zadanie 6

Przeprowadzenie pogadanki nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

Tematem jesiennego spaceru byli Bohaterowie Białostocczyzny. Uliczkami naszego miasta zwiedziliśmy najważniejsze dla nas miejsca.

"Z dziejów Polski- początki państwa Polskiego" zabawy twórcze inspirowane teatrzykiem kamishibai.

Jak Polscy królowie towarzyszą nam w codziennym życiu? -  czyli  historia Polski na banknotach. Opowieść rozpoczęliśmy od Mieszka I, który był władcą a nie królem, aż do króla Jana III Sobieskiego, który widnieje na banknocie 500 złotowym.

Śladami legend, miast i zabytków. Połączenie wiedzy o Polsce z konkursem pisania i czytania.

Do Hymnu: wybiła godzina 11:11 i w całej Polsce tak jak w naszym przedszkolu wszystkie dzieci wspólnie zaśpiewały hymn narodowy "Mazurek Dąbrowskiego". Organizatorem akcji „Niepodległa dla hymnu” jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.