Co w przedszkolu dzieje się? - gdy przeczytasz - dowiesz się!

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

 

Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

 telefon zaufania

zdjecia

konsultacje indywidualne

 

 

 

 

Fundacja Między Niebem a Ziemią prowadzona przez Sylwię Zarzycką z Wrocławia, szczególną opieką otacza nie tylko chore dzieci, ale również ich rodziców, a także zdrowe rodzeństwo.

Spotkania, o których mowa na plakacie, organizowane są raz w miesiącu, są to spotkania bezpłatne. O terminie i miejscu spotkań informowane będą osoby, które wyślą na podany adres e-mail swoje wstępne zainteresowanie udziałem w takich spotkaniach. 

Informacje na temat samej Fundacji i jej działalności są dostępne pod następującymi linkami: 

1.       https://miedzyniebemaziemia.pl/

2.      https://www.facebook.com/FundacjaMiedzyNiebemaZiemia

 

 

 ukaina kod qr

 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, do momentu przejęcia opieki przez Nauczyciela, tj. do godz. 6.30, odpowiada Rodzic.

W związku z powyższym proszę nie zostawiać dzieci samych na holu w godzinach rannych. Dozorca nie pełni opieki nad dziećmi.

Dziecko należy odbierać z przedszkola do godz. 17.00

Proszę na bieżąco uaktualniać numery telefonów kontaktowych.


Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka (po godz.9.00) proszę zgłaszać telefonicznie lub w przeddzień nauczycielom w grupie. Wiąże się to z koniecznością przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.