Plastusiowy Chórek

logo Plastusiowego Chórku

 logo Rozśpiewany Białystok

logo Rozśpiewany Białystok

                                        Plastusiowy chórek
Śpiew jest naturalną i prostą  formą wyrażania emocji, które dla dzieci czasem są mało zrozumiałe. Aby wspomóc naszych podopiecznych w rozwijaniu ich zainteresowań, postanowiliśmy od września 2012r.  powołać przedszkolny chórek. Przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska” by dać dzieciom możliwość wyrażania siebie poprzez śpiew.
 Uczestnictwo w zespole pozwoli również na poznanie wartościowego polskiego i światowego repertuaru muzycznego, rozwinięcie szacunku dla wartości, jakie niesie sztuka. Dzieci oswoją się ze sceną, z mikrofonem, poznają zasady kulturalnego zachowania podczas występów publicznych. 

Aby zrealizować tak szczytne cele rozpoczęliśmy działalność od zorganizowania wstępnych przesłuchań. W zajęciach Plastusiowego chórku biorą udział dzieci, które chcą i lubią śpiewać. Plastusiowym chórkiem opiekują się panie: Dorota Pękacka dyrygent  z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Joanna Kopeć  - PS 53. 

Od marca 2015r. Plastusiowy Chórek uczestniczy w Miejskim programie "ROZŚPIEWANY BIAŁYSTOK".


ROZŚPIEWANY BIAŁYSTOK

Cele programu:
1.       Edukacja świadomych odbiorców sztuki.
2.     Poznanie przez młodzież wartościowej polskiej i światowej literatury muzycznej.
3.     Rozwój muzykalności dużej ilości młodych ludzi, którzy w przyszłości zasilą profesjonalne i amatorskie zespoły chóralne.
4.     Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie sztuka niesie.
5.     Rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną.
6.     Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
7.     Kontakt uczestników programu z wybitnymi artystami.
8.     Doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunki z pracy z dziećmi.

zdjecie nauczycielek chóru