Get Adobe Flash player

Co w przedszkolu dzieje się? - gdy przeczytasz - dowiesz się!

 DEKLARACJE korzystania przez dziecko z edukacji przedszkolnej w roku 2018/2019 należy złożyć do dnia 22 lutego 2018r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok 2018/2019 znajdują się w STREFIE RODZICA.

Elżbieta Wyszczelska

Dyrektor Przedszkola

 

 

DNI OTWARTE  W PRZEDSZKOLU

Zapraszamy do odwiedzenia przedszkola w dniach: 26 luty – 2 marca 2018r.,  w godz.15.00 – 16.00.

Prosimy o zabranie obuwia na zmianę.

Dni adaptacyjne dla rodziców i dzieci nowoprzyjętych odbędą się w kwietniu, maju i w czerwcu.

           Zapraszam!

Elżbieta Wyszczelska

Dyrektor Przedszkola

 

 REKRUTACJA 2018: szczegóły w zakładce STREFA RODZICA/REKRUTACJA.             Z A P R A S Z A M Y !!  

                                                                        Elżbieta Wyszczelska, 2.02.2018

 

Zniżki w opłacie   Rodzice, korzystający ze zniżki za świadczenia w przedszkolu na podstawie decyzji MOPR o zasiłku rodzinnym,  są zobowiązani do złożenia  w sekretariacie stosownych dokumentów.

Wymagany termin upływa z dniem 30 listopada 2017r. Niezłożenie Oświadczenia skutkuje utratą zniżki.

Nauczyciel dyplomowany    Mam zaszczyt poinformować Państwa,
iż w dniu 17 października 2017r., Pani mgr Kamila Ciereszko - Bucik, nauczyciel oddziału II MISIE, uzyskała akceptację Komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,  powołanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, uzyskując stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany.

Gratuluję serdecznie!

Elżbieta Wyszczelska - Dyrektor PS Nr 53

 

Drodzy Rodzice!

Proszę o ubieranie dzieci stosownie do pogody, żebyśmy mogli korzystać w każdych warunkach ze spacerów i zabaw na placu przedszkolnym.

Pogoda nas nie rozpieszcza, warto zadbać o kurtkę od deszczu i nieprzemakające obuwie.

 


NAUKA PŁYWANIA       Płatność za lekcje pływania należy regulować
z góry za każdy miesiąc.

Elżbieta Wyszczelska, 18.09.2017r.


 

Zbieramy  Plastikowe butelki typu PET . Zgniecione butelki wrzucamy do kontenera tuż przy wejściu do przedszkola.

 

ELEKTROŚMIECI Zamieniamy elektrośmieci na pomoce dydaktyczne. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego trwa w przedszkolu bez przerwy!

              Nie wstrzymujemy naszej akcji!!!

Masz w domu zużyty sprzęt? Chętnie go przyjmiemy! 
Przynieś, zostaw w przedszkolu to, co niepotrzebne, nie wyrzucaj do śmietnika!

Powstanie chodnik!

Informuję, iż po prawej stronie uliczki dojazdowej do ulicy Wyszyńskiego, powstanie chodnik.

Wykonawca – Zarząd Dróg Miejskich – na wniosek Dyrektora PS Nr 53 w Białymstoku, po opracowaniu dokumentacji technicznej oraz uzyskaniu niezbędnych opinii, wykona chodnik do końca roku 2017 – przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i dostępności środków finansowych.

W przypadku niesprzyjających uwarunkowań, chodnik zostanie wykonany w roku 2018.

Elżbieta Wyszczelska

Dyrektor Przedszkola

 

Od 1 stycznia 2017 nie pobiera się opłaty za usługi świadczone przez przedszkole na rzecz dzieci 6 - letnich (urodzonych w 2010r. i wcześniej), w czasie przekraczającym 5 - godzinny, bezpłatny pobyt, tj.ramy przeznaczone na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Rodzice dzieci urodzonych w roku 2010 i wcześniej wnoszą jedynie opłatę za żywienie dziecka w przedszkolu.

Elżbieta Wyszczelska, 2.01.2017r.

 

 

Rodzice korzystający ze zniżek w opłacie:

Proszę sprawdzić ważność dokumentów uprawniających do zniżek w opłacie za Przedszkole, w tym:

Białostockich Kart Dużej Rodziny

- Decyzji MOPR o zasiłku rodzinnym.

 

Termin obowiązywania większości dokumentów mija z końcem października.
W przypadkach indywidualnych również w innych terminach.

                                           

SANEPiD INFORMUJE:


Składki na fundusz Rady Rodziców można wnosić jedynie drogą elektroniczną, na konto Rady. 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, do momentu przejęcia opieki przez Nauczyciela, tj. do godz. 6.30, odpowiada Rodzic.

W związku z powyższym proszę nie zostawiać dzieci samych
na hallu w godzinach rannych. Dozorca nie pełni opieki nad dziećmi.

Dziecko należy odbierać z przedszkola do godz. 17.00


Proszę na bieżąco uaktualniać numery telefonów kontaktowych.Podawanie lekarstw w przedszkolu:

Przedszkole nie udziela świadczeń zdrowotnych.
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe. Po przebytej chorobie zakaźnej Rodzic jest zobowiązany przedstawić Nauczycielowi zaświadczenie od lekarza, iż dziecko jest zdrowe
i może uczęszczać do przedszkola.
Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi nie mają prawa podawać  dzieciom żadnych lekarstw.

Za rzeczy wartościowe, pozostawione w szatni Przedszkole nie odpowiada

Proszę zwracać uwagę na zawartość dziecięcych kieszeni.Proszę nie przekazywać pieniędzy przez dzieci. Wszelkie składki proszę przekazywać nauczycielom.

Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka (po godz.9.00) proszę zgłaszać telefonicznie lub
w przeddzień nauczycielom w grupie. Wiąże się to z koniecznością przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.

Buty, buty, buty…
- Rano: odstawiamy obuwie dzieci na pręty w szafkach
- po południu: KAPCIE  DO WORKA MARSZ… – uczymy dzieci  wkładania obuwia na zmianę  do woreczka