Get Adobe Flash player

Co w przedszkolu dzieje się? - gdy przeczytasz - dowiesz się!

SIERPIEŃ Proszę plastusiowych rodziców, którzy zgłosili dziecko na sierpień do przedszkola, o potwierdzenie obecności dziecka lub nie w przedszkolu. Bardzo proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny /nie sms!!!/ do poniedziałku, 30 lipca 2018r,. W sierpniu przyjmujemy 10 dzieci z PS Nr 51 /już potwierdzonych/.

Elżbieta Wyszczelska

Dyrektor Przedszkola

aktualizacja 25 lipca 2018r.SIERPIEŃ:    W czasie sierpniowego dyżuru Przedszkole przyjmie 9 (dziewięcioro) dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 51. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci obojga Rodziców pracujących.

Przedszkole przyjmie dzieci do grup mieszanych wiekowo.

Elżbieta Wyszczelska

Dyrektor Przedszkola

10.07.2018r.


OGŁOSZENIE

4 września 2018r., o godz. 17.00

odbędzie się zebranie Rodziców i personelu przedszkola na temat organizacji roku przedszkolnego i finansowania pobytu w przedszkolu.

Zapraszam!

 

   

grupa: MYSZKI   i    MISIE

1.      pościel w podpisanym worku bawełnianym, pidżama – podpisana

2.      kapcie w worku (worek na wieszaczek w szatni) – podpisane

3.      artykuły higieniczno – toaletowe:

       *chusteczki higieniczne w pudełku 3 opakowania po 150 szt.

*chusteczki nawilżane 2 opak. po 100 szt.

*pasta, kubeczek i szczoteczka – podpisane  i rozpoznawalne dla dziecka

*serwetki gastronomiczne  - 1  opak.

4.       środki czystości  - miesięczna składka  4 zł; płatne u p. intendent

(papierowe ręczniki, papier z podajnika oraz mydło w piance )

5.      „dyżurna”  bielizna i odzież w oddzielnym woreczku bawełnianym – podpisanym

6.      koszt „wyprawki plastycznej” – 130 zł/ rok; składkę wnosimy u nauczycieli
w grupach na początku IX lub w uzgodnionych z nauczycielami ratach;

 

grupa: ŻABKI  i SOWY

1.      kapcie w worku podpisane

2.      strój gimnastyczny (biała koszulka i krótkie spodenki) – w oddzielnym worku – podpisane

3.      artykuły higieniczno – toaletowe:

*chusteczki higieniczne w pudełku: 3 opakowania po 150 szt.

*chusteczki nawilżane 2 opak. po 100 sztk.

 *pasta, kubeczek i szczoteczka  –   podpisane, rozpoznawalne

* serwetki gastronomiczne  -1 opak.

4.      środki czystości -  miesięczna  składka 4 zł; płatne u p. intendent

(papierowe ręczniki, papier z podajnika oraz mydło w piance )

5.      koszt „wyprawki plastycznej” – 160zł/rok ;  składkę wnosimy u nauczycieli
w grupach na początku IX lub w uzgodnionych  z nauczycielami ratach;

Książki pomocnicze do pracy z dzieckiem zostaną zakupione dla każdej grupy wiekowej w wydawnictwie.  Składka we wrześniu

                                                                      3 – latki:85 zł

                                                                 4 – latki:98 zł

                                                                   5 – latki:119 zł

                                                                    6 – latki: 139 zł

UBEZPIECZNIE DZIECKA od Następstw Nieszczęśliwych  Wypadków (NNW): informacja we wrześniu, na zebraniu ogólnym.

 

 

 

 

   RODZICE, którzy zgłosili dziecko do PS Nr 51 na lipiec 2018

       Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku, poinformował o braku możliwości przyjęcia dzieci z naszego przedszkola w okresie dyżuru, w miesiącu lipcu 2018 r.

Wynika to z bardzo dużej liczby zgłoszonych własnych wychowanków oraz braków kadrowych w okresie wakacyjnym. Jednocześnie przypominam, że dyżurne przedszkole ma służyć pomocą rodzicom dzieci, którzy faktycznie nie mogą zapewnić opieki z braku urlopu.

Dziecko może być przyjęte w czasie dyżuru w lipcu do PS Nr 51, w chwili rezygnacji z miejsca, dlatego w trakcie dyżuru można dowiadywać się o wolne miejsca w Przedszkolu Samorządowym Nr 51 w Białymstoku, przy ul. Bohaterów Monte Cassino.

 

 

 

 

 

ELEKTROŚMIECI Zamieniamy elektrośmieci na pomoce dydaktyczne. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego trwa w przedszkolu bez przerwy!

              Nie wstrzymujemy naszej akcji!!!

Masz w domu zużyty sprzęt? Chętnie go przyjmiemy! 
Przynieś, zostaw w przedszkolu to, co niepotrzebne, nie wyrzucaj do śmietnika!


Powstanie chodnik!

Informuję, iż po prawej stronie uliczki dojazdowej do ulicy Wyszyńskiego, powstanie chodnik.

Wykonawca – Zarząd Dróg Miejskich – na wniosek Dyrektora PS Nr 53 w Białymstoku, po opracowaniu dokumentacji technicznej oraz uzyskaniu niezbędnych opinii, wykona chodnik do końca roku 2017 – przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i dostępności środków finansowych.

W przypadku niesprzyjających uwarunkowań, chodnik zostanie wykonany w roku 2018.

Elżbieta Wyszczelska

Dyrektor Przedszkola

 

Składki na fundusz Rady Rodziców można wnosić jedynie drogą elektroniczną, na konto Rady. 


BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, do momentu przejęcia opieki przez Nauczyciela, tj. do godz. 6.30, odpowiada Rodzic.

W związku z powyższym proszę nie zostawiać dzieci samych na holu w godzinach rannych. Dozorca nie pełni opieki nad dziećmi.

Dziecko należy odbierać z przedszkola do godz. 17.00


Proszę na bieżąco uaktualniać numery telefonów kontaktowych.Podawanie lekarstw w przedszkolu:

Przedszkole nie udziela świadczeń zdrowotnych.
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe. Po przebytej chorobie zakaźnej Rodzic jest zobowiązany przedstawić Nauczycielowi zaświadczenie od lekarza, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi nie mają prawa podawać  dzieciom żadnych lekarstw.

Za rzeczy wartościowe, pozostawione w szatni Przedszkole nie odpowiada

Proszę zwracać uwagę na zawartość dziecięcych kieszeni.Proszę nie przekazywać pieniędzy przez dzieci. Wszelkie składki proszę przekazywać nauczycielom.

Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka (po godz.9.00) proszę zgłaszać telefonicznie lub
w przeddzień nauczycielom w grupie. Wiąże się to z koniecznością przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.