Get Adobe Flash player

Co w przedszkolu dzieje się? - gdy przeczytasz - dowiesz się!

 

       

 

Zostaliśmy zaproszeni do wystawienia Jasełek na rzecz

    

Termin: 19 grudnia, środa    Godzina: 18.00

Miejsce: Restauracja Lipcowy Ogród przy ul. 42 Pułku Piechoty

Jasełka zostaną przygotowane przez dwie grupy: Sowy i Żabki, w tym również PLASTUSIOWY CHÓRek.

Zwracam się z prośbą do Rodziców, o potwierdzenie udziału dziecka u nauczycieli w grupach, by móc rozpocząć przygotowania do występu, do dnia 15 listopada.

 


Harmonogram lekcji pływania w roku 2018/2019 –

I półrocze:

7, 14, 21, 28 września 2018r.,

5, 12,19, 26 października 2018r.,

9, 16, 23, 30 listopada 2018r.,

7, 14 grudnia 2018r.,

11, 18, 25 stycznia 2019r.,

Autokar odjeżdża o godz.: 9.30 – spod Przedszkola

                                        11.10 – spod Pływalni przy ul. Mazowieckiej.

Dzieci uczestniczą w zajęciach na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia przez Rodzica, które to niesie za sobą obowiązek pełnienia dyżurów podczas wyjazdów oraz pomoc dzieciom w szatni basenowej.

Nauczyciel pełni opiekę nad wyjeżdżającą grupą dzieci, ale nie wchodzi do szatni basenowej.

Elżbieta Wyszczelska

Dyrektor Przedszkola

 

ELEKTROŚMIECI Zamieniamy elektrośmieci na pomoce dydaktyczne. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego trwa w przedszkolu bez przerwy!

              Nie wstrzymujemy naszej akcji!!!

Masz w domu zużyty sprzęt? Chętnie go przyjmiemy! 
Przynieś, zostaw w przedszkolu to, co niepotrzebne, nie wyrzucaj do śmietnika!


Powstanie chodnik!

Informuję, iż po prawej stronie uliczki dojazdowej do ulicy Wyszyńskiego, powstanie chodnik.

Wykonawca – Zarząd Dróg Miejskich – na wniosek Dyrektora PS Nr 53 w Białymstoku, po opracowaniu dokumentacji technicznej oraz uzyskaniu niezbędnych opinii, wykona chodnik do końca roku 2017 – przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i dostępności środków finansowych.

W przypadku niesprzyjających uwarunkowań, chodnik zostanie wykonany w roku 2018.

Elżbieta Wyszczelska

Dyrektor Przedszkola

 

Składki na fundusz Rady Rodziców można wnosić jedynie drogą elektroniczną, na konto Rady. 


BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, do momentu przejęcia opieki przez Nauczyciela, tj. do godz. 6.30, odpowiada Rodzic.

W związku z powyższym proszę nie zostawiać dzieci samych na holu w godzinach rannych. Dozorca nie pełni opieki nad dziećmi.

Dziecko należy odbierać z przedszkola do godz. 17.00


Proszę na bieżąco uaktualniać numery telefonów kontaktowych.Podawanie lekarstw w przedszkolu:

Przedszkole nie udziela świadczeń zdrowotnych.
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe. Po przebytej chorobie zakaźnej Rodzic jest zobowiązany przedstawić Nauczycielowi zaświadczenie od lekarza, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi nie mają prawa podawać  dzieciom żadnych lekarstw.

Za rzeczy wartościowe, pozostawione w szatni Przedszkole nie odpowiada

Proszę zwracać uwagę na zawartość dziecięcych kieszeni.Proszę nie przekazywać pieniędzy przez dzieci. Wszelkie składki proszę przekazywać nauczycielom.

Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka (po godz.9.00) proszę zgłaszać telefonicznie lub
w przeddzień nauczycielom w grupie. Wiąże się to z koniecznością przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.