Get Adobe Flash player

Co w przedszkolu dzieje się? - gdy przeczytasz - dowiesz się!

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy!

Jestem zmuszona przypomnieć, iż termin opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole to 10 dzień każdego miesiąca.

W sytuacji, gdy powstaje dług i pomimo telefonów, maili dłużnik nie wypełnia zobowiązania finansowego, zmuszona będę posiłkować się zapisem w Statucie Przedszkola:

"Dyrektor może skreślić dziecko z Listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:

a) opóźnienia we wnoszeniu opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole przekraczającego 14 dni ".

Rozumiem, że są wakacje, ale to nie zwalnia z zobowiązań.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich wypoczywających!

Elżbieta Wyszczelska

 

Dyrektor Przedszkola

 

 

 

 

 

NASZE ZASADY ** W SKRÓCIE **od 25 maja 2020 r.:

1. Rodzice są zobowiązani do podporządkowania się zaleceniom pracowników Przedszkola.
2. Na chodniku oraz na tarasie, przed wejściem głównym do budynku, są oznaczone odległości dystansu (żółto – czarna taśma).
3. Przedszkole jest czynne od 7.00 do 16.00.
4. Dzieci nie przynoszą do Przedszkola żadnych zabawek.
5. Dzieci nie dezynfekują dłoni.
6. Rezygnujemy z leżakowania na czas obostrzeń.
7. Rezygnujemy z mycia zębów.
8. W Przedszkolu obowiązuje zmiana obuwia – pamiętajcie o kapciach.
9. Każde dziecko(!) musi mieć zapasową odzież w zaklejonym, podpisanym worku foliowym.
10. W szafce dziecka w szatni nie zostawiamy żadnych przedmiotów – będą likwidowane!
11. Kubki do wody wydaje dzieciom nauczyciel. Po użyciu dziecko odstawia kubek na czerwoną tacę.
12. Sala Myszek jest nieczynna, w Sali jest izolatorium.
13. Przy stoliku siada 2/dwoje/ dzieci.
14. Plac zabaw jest podzielony biało – czerwoną taśmą na strefy. Taśm nie wolno przekraczać.
15. Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeniem COVID-19.
16. Jeśli w placówce dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19, Placówka zostaje zamknięta a wszystkie dzieci i pracownicy, a także najbliższa rodzina zostają objęci 14 dniową kwarantanną.

Dbajmy o siebie !
Pozdrawiam serdecznie!

Elżbieta Wyszczelska
Dyrektor Przedszkola                                                    
22.V.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki na fundusz Rady Rodziców można wnosić jedynie drogą elektroniczną, na konto Rady. 


BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, do momentu przejęcia opieki przez Nauczyciela, tj. do godz. 6.30, odpowiada Rodzic.

W związku z powyższym proszę nie zostawiać dzieci samych na holu w godzinach rannych. Dozorca nie pełni opieki nad dziećmi.

Dziecko należy odbierać z przedszkola do godz. 17.00


Proszę na bieżąco uaktualniać numery telefonów kontaktowych.Podawanie lekarstw w przedszkolu:

Przedszkole nie udziela świadczeń zdrowotnych.
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe. Po przebytej chorobie zakaźnej Rodzic jest zobowiązany przedstawić Nauczycielowi zaświadczenie od lekarza, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi nie mają prawa podawać  dzieciom żadnych lekarstw.

Za rzeczy wartościowe, pozostawione w szatni Przedszkole nie odpowiada

Proszę zwracać uwagę na zawartość dziecięcych kieszeni.Proszę nie przekazywać pieniędzy przez dzieci. Wszelkie składki proszę przekazywać nauczycielom.

Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka (po godz.9.00) proszę zgłaszać telefonicznie lub
w przeddzień nauczycielom w grupie. Wiąże się to z koniecznością przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.