Get Adobe Flash player

Co w przedszkolu dzieje się? - gdy przeczytasz - dowiesz się!

 

   RODZICE, którzy zgłosili dziecko do PS Nr 51 na lipiec 2018

       Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 51 „Przyjazne” w Białymstoku, poinformował o braku możliwości przyjęcia dzieci z naszego przedszkola w okresie dyżuru, w miesiącu lipcu 2018 r.

Wynika to z bardzo dużej liczby zgłoszonych własnych wychowanków oraz braków kadrowych w okresie wakacyjnym. Jednocześnie przypominam, że dyżurne przedszkole ma służyć pomocą rodzicom dzieci, którzy faktycznie nie mogą zapewnić opieki z braku urlopu.

Dziecko może być przyjęte w czasie dyżuru w lipcu do PS Nr 51, w chwili rezygnacji z miejsca, dlatego w trakcie dyżuru można dowiadywać się o wolne miejsca w Przedszkolu Samorządowym Nr 51 w Białymstoku, przy ul. Bohaterów Monte Cassino.

 

ZAPISY NA WAKACJE

Zapisy dzieci wymagających opieki w miesiącach wakacyjnych są prowadzone w dniach: 4 – 24 maja 2018r.

Są dwie listy:

lipiec w PS Nr 51 „Przyjazne”

sierpień w naszym przedszkolu

W miesiącach wakacyjnych nauczyciele pracują według harmonogramu urlopowego, dzieci przebywają w grupach łączonych.

W sierpniu 2018r. pełnimy dyżur dla Osiedla „Przydworcowe”,  przyjmujemy również dzieci z innych placówek.

 

 

 Mamo! Tato! Będę przedszkolakiem!                                                

Harmonogram Dni Adaptacyjnych w roku 2018:

19 kwietnia, czwartek,godz. 16.15 – 17.15

Temat: Jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka? Sprawy organizacyjne i finansowe.

Rodziceprosimy  o przybycie bez Dzieci.

25 maja, piątek, godz. 15.30 – 17.00

Temat: Rodzinny Festyn „Ćwiczy mały i duży, bo to zdrowiu służy” Dzieci i Rodzice * na wypadek deszczu prosimy o zabranie obuwia na zmianę.

8 czerwca, piątek, godz. 9.30 -10.30

Temat:  X Urodziny Plastusia  - zabawy integracyjne z okazji X rocznicy nadania imienia Marii Kownackiej  - „PLASTUŚ”  przedszkolu.

Dzieci i Rodzice * na wypadek deszczu prosimy o zabranie obuwia na zmianę.

14 czerwca, czwartek godz. 16.00 – 17.00Temat: „Poznaję koleżanki i kolegów z grupy i moją panią – jak to jest być przedszkolakiem”  - zabawy w grupie. * na wypadek niepogody prosimy o zabranie obuwia na zmianę

Zapraszamy!  Do widzenia!   Do miłego zobaczenia!

 

 

 

ELEKTROŚMIECI Zamieniamy elektrośmieci na pomoce dydaktyczne. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego trwa w przedszkolu bez przerwy!

              Nie wstrzymujemy naszej akcji!!!

Masz w domu zużyty sprzęt? Chętnie go przyjmiemy! 
Przynieś, zostaw w przedszkolu to, co niepotrzebne, nie wyrzucaj do śmietnika!


Powstanie chodnik!

Informuję, iż po prawej stronie uliczki dojazdowej do ulicy Wyszyńskiego, powstanie chodnik.

Wykonawca – Zarząd Dróg Miejskich – na wniosek Dyrektora PS Nr 53 w Białymstoku, po opracowaniu dokumentacji technicznej oraz uzyskaniu niezbędnych opinii, wykona chodnik do końca roku 2017 – przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i dostępności środków finansowych.

W przypadku niesprzyjających uwarunkowań, chodnik zostanie wykonany w roku 2018.

Elżbieta Wyszczelska

Dyrektor Przedszkola

 

Składki na fundusz Rady Rodziców można wnosić jedynie drogą elektroniczną, na konto Rady. 


BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, do momentu przejęcia opieki przez Nauczyciela, tj. do godz. 6.30, odpowiada Rodzic.

W związku z powyższym proszę nie zostawiać dzieci samych na holu w godzinach rannych. Dozorca nie pełni opieki nad dziećmi.

Dziecko należy odbierać z przedszkola do godz. 17.00


Proszę na bieżąco uaktualniać numery telefonów kontaktowych.Podawanie lekarstw w przedszkolu:

Przedszkole nie udziela świadczeń zdrowotnych.
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe. Po przebytej chorobie zakaźnej Rodzic jest zobowiązany przedstawić Nauczycielowi zaświadczenie od lekarza, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi nie mają prawa podawać  dzieciom żadnych lekarstw.

Za rzeczy wartościowe, pozostawione w szatni Przedszkole nie odpowiada

Proszę zwracać uwagę na zawartość dziecięcych kieszeni.Proszę nie przekazywać pieniędzy przez dzieci. Wszelkie składki proszę przekazywać nauczycielom.

Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka (po godz.9.00) proszę zgłaszać telefonicznie lub
w przeddzień nauczycielom w grupie. Wiąże się to z koniecznością przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.