Co w przedszkolu dzieje się? - gdy przeczytasz - dowiesz się!

ogloszeni badania wad postawy

ogłoszenie zapisy sierpień

 

 ogłoszenie o dniach adpatacyjnych

 

 

REKRUTACJA

Przedszkole nie uczestniczy w rekrutacji uzupełniającej. 

 


NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 53 im. Marii Kownackiej "PLASTUŚ" w Białymstoku informuje, iż w ramach:

NARODOWEGO PROGRAMU CZYTELNICTWA 

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych 

Pozyskało kwotę: 3751,53 zł.

Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do przedszkolnej biblioteki, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dzieciom) w akcjach promujących czytelnictwo.

W Narodowym Programie Czytelnictwa 2021 r. przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwa Edukacji Nauki; Biblioteki Narodowej; Narodowego Centrum Kultury; Instytut Książki uzyskaliśmy kwotę 3751,53 na zakup książek dla dzieci

Dyrektor 

Elżbieta Wyszczelska

12.11.2021r.


 

 

UBEZPIECZENIA DZIECI

InterRisk Vienna Insurance Group

Okres ubezpieczenia: 01.09.2021r.-31.08.2022r.

Polisa: EDU-A/P nr 099696

Likwidacja szkód: poprzez stronę internetową www.interrisk.pl

 

 


BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, do momentu przejęcia opieki przez Nauczyciela, tj. do godz. 6.30, odpowiada Rodzic.

W związku z powyższym proszę nie zostawiać dzieci samych na holu w godzinach rannych. Dozorca nie pełni opieki nad dziećmi.

Dziecko należy odbierać z przedszkola do godz. 17.00


Proszę na bieżąco uaktualniać numery telefonów kontaktowych.
Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka (po godz.9.00) proszę zgłaszać telefonicznie lub
w przeddzień nauczycielom w grupie. Wiąże się to z koniecznością przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.ulotki informacyjne dla uchodzców język rosyjski

ulotki informacyjne dla uchodzców język angielski

ulotki informacyjne dla uchodzców ukraiński