Get Adobe Flash player

Co w przedszkolu dzieje się? - gdy przeczytasz - dowiesz się!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy!

Jestem zmuszona przypomnieć, iż termin opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole to 10 dzień każdego miesiąca.

W sytuacji, gdy powstaje dług i pomimo telefonów, maili dłużnik nie wypełnia zobowiązania finansowego, zmuszona będę posiłkować się zapisem w Statucie Przedszkola:

"Dyrektor może skreślić dziecko z Listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:

a) opóźnienia we wnoszeniu opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole przekraczającego 14 dni ".

Rozumiem, że są wakacje, ale to nie zwalnia z zobowiązań.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich wypoczywających!

Elżbieta Wyszczelska

 

Dyrektor Przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki na fundusz Rady Rodziców można wnosić jedynie drogą elektroniczną, na konto Rady. 


BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, do momentu przejęcia opieki przez Nauczyciela, tj. do godz. 6.30, odpowiada Rodzic.

W związku z powyższym proszę nie zostawiać dzieci samych na holu w godzinach rannych. Dozorca nie pełni opieki nad dziećmi.

Dziecko należy odbierać z przedszkola do godz. 17.00


Proszę na bieżąco uaktualniać numery telefonów kontaktowych.Podawanie lekarstw w przedszkolu:

Przedszkole nie udziela świadczeń zdrowotnych.
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe. Po przebytej chorobie zakaźnej Rodzic jest zobowiązany przedstawić Nauczycielowi zaświadczenie od lekarza, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi nie mają prawa podawać  dzieciom żadnych lekarstw.

Za rzeczy wartościowe, pozostawione w szatni Przedszkole nie odpowiada

Proszę zwracać uwagę na zawartość dziecięcych kieszeniProszę nie przekazywać pieniędzy przez dzieci. Wszelkie składki proszę przekazywać nauczycielom.

Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka (po godz.9.00) proszę zgłaszać telefonicznie lub
w przeddzień nauczycielom w grupie. Wiąże się to z koniecznością przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.