Get Adobe Flash player

Co w przedszkolu dzieje się? - gdy przeczytasz - dowiesz się!

 

 

Zbieramy  Plastikowe butelki typu PET . Zgniecione butelki wrzucamy do kontenera tuż przy wejściu do przedszkola.

WYPRAWKA 

grupa: MYSZKI   i    MISIE

1.      pościel w podpisanym worku bawełnianym, pidżama – podpisana

2.      kapcie w worku (worek na wieszaczek w szatni) – podpisane

3.      artykuły higieniczno – toaletowe:

       *chusteczki higieniczne w pudełku 3 opakowania po 150 szt.

*chusteczki nawilżane 2 opak. po 100 szt.

*pasta, kubeczek i szczoteczka – podpisane  i rozpoznawalne dla dziecka

*serwetki gastronomiczne  - 1  opak.

4.       środki czystości  - miesięczna składka  4 zł; płatne u p. intendent

(papierowe ręczniki, papier z podajnika oraz mydło w piance )

5.      „dyżurna”  bielizna i odzież w oddzielnym woreczku bawełnianym – podpisanym

6.      koszt „wyprawki plastycznej” – 130 zł/ rok; składkę wnosimy u nauczycieli
w grupach na początku IX lub w uzgodnionych z nauczycielami ratach;

 

grupa: ŻABKI  i SOWY

1.      kapcie w worku podpisane

2.      strój gimnastyczny (biała koszulka i krótkie spodenki) – w oddzielnym worku – podpisane

3.      artykuły higieniczno – toaletowe:

*chusteczki higieniczne w pudełku: 3 opakowania po 150 szt.

*chusteczki nawilżane 2 opak. po 100 sztk.

 *pasta, kubeczek i szczoteczka  –   podpisane, rozpoznawalne

* serwetki gastronomiczne  -1 opak.

4.      środki czystości -  miesięczna  składka 4 zł; płatne u p. intendent

(papierowe ręczniki, papier z podajnika oraz mydło w piance )

5.      koszt „wyprawki plastycznej” – 160zł/rok ;  składkę wnosimy u nauczycieli
w grupach na początku IX lub w uzgodnionych  z nauczycielami ratach;

Książki pomocnicze do pracy z dzieckiem zostaną zakupione dla każdej grupy wiekowej w wydawnictwie.  Składka we wrześniu

                                                                      3 – latki:79 zł

                                                                 4 – latki:89 zł

                                                                   5 – latki:117 zł

                                                                    6 – latki: 117 zł

UBEZPIECZNIE DZIECKA – od Następstw Nieszczęśliwych  Wypadków (NNW): informacja we wrześniu, na zebraniu ogólnym.

 

 

OGŁOSZENIE

5 września 2017r., o godz. 17.00

odbędzie się zebranie Rodziców

i personelu przedszkola

na temat organizacji roku przedszkolnego
i finansowania pobytu w przedszkolu.

Zapraszam!

Elżbieta Wyszczelska

 

BASENOWCY

Proszę o wpisywanie się na listę dyżurów podczas wyjazdów na basen od 8 września 2017r. Wyliczenia opłat za poszczególne miesiące są udostępnione na tablicy ogłoszeń.

Elżbieta Wyszczelska, 23 czerwca 2017r.


OGŁOSZENIE

dotyczy: dzieci zapisanych na miesiąc sierpień do Przedszkola Samorządowego Nr 51 „PRZYJAZNE”.

 Dyrektor PS Nr 51 „PRZYJAZNE” informuje, iż podpisywanie umów do tamtejszej placówki na miesiąc sierpień  2017 r. będzie miało miejsce w następujących dniach: 12,13,14.06.2017r.,w sekretariacie przedszkola w godz. 07.30-15.30.

Rodzic, który nie podpisze umowy zostaje skreślony z listy.


ELEKTROŚMIECI Zamieniamy elektrośmieci na pomoce dydaktyczne. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego trwa w przedszkolu bez przerwy!

              Nie wstrzymujemy naszej akcji!!!

Masz w domu zużyty sprzęt? Chętnie go przyjmiemy! 
Przynieś, zostaw w przedszkolu to, co niepotrzebne, nie wyrzucaj do śmietnika!

Mamo! Tato!
      Będę przedszkolakiem!

Harmonogram Dni Adaptacyjnych w roku 2017:

 Termin spotkania, godz.:                  Temat:                         Uczestnicy spotkania:                           
16 maja, wtorek,
godz. 17.00 – 18.00
  1. Jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka?
  2. Sprawy organizacyjne i finansowe.

Rodzice – prosimy o przybycie bez Dzieci.

Dyrektor przedszkola
23 maja, wtorek, godz. 15.00 – 17.00

Rodzinny Festyn

„Ćwiczy mały i duży, bo to zdrowiu służy”

Dzieci i Rodzice * na wypadek deszczu prosimy o zabranie obuwia na zmianę.

Personel przedszkola.

9 czerwca, piątek, godz. 9.30 -10.30 IX Urodziny Plastusia  - zabawy integracyjne z okazji IX rocznicy nadania imienia Marii Kownackiej  - „PLASTUŚ”  przedszkolu – animacje „Paaro”.

Dzieci i Rodzice * na wypadek deszczu prosimy o zabranie obuwia na zmianę.

Personel przedszkola.
26 czerwca, poniedziałek, godz. 15.30 – 16.30 „Poznaję koleżanki i kolegów z grupy i moją panią” – zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, rozmowy z nauczycielami w grupach, do których będą uczęszczały przedszkolaki.

Dzieci i Rodzice

* na wypadek niepogody prosimy
o zabranie obuwia na zmianę

Zapraszamy!  Do widzenia!   Do miłego zobaczenia!

 

 

 REKRUTACJA została zakończona.

Pula wolnych miejsc została wyczerpana. Przedszkole nie prowadzi rekrutacji uzupełniającej.

Elżbieta Wyszczelska, 27.04.2017r.

 


 

Powstanie chodnik!

Informuję, iż po prawej stronie uliczki dojazdowej do ulicy Wyszyńskiego, powstanie chodnik.

Wykonawca – Zarząd Dróg Miejskich – na wniosek Dyrektora PS Nr 53 w Białymstoku, po opracowaniu dokumentacji technicznej oraz uzyskaniu niezbędnych opinii, wykona chodnik do końca roku 2017 – przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i dostępności środków finansowych.

W przypadku niesprzyjających uwarunkowań, chodnik zostanie wykonany w roku 2018.

Elżbieta Wyszczelska

Dyrektor Przedszkola

 

Od 1 stycznia 2017 nie pobiera się opłaty za usługi świadczone przez przedszkole na rzecz dzieci 6 - letnich (urodzonych w 2010r. i wcześniej), w czasie przekraczającym 5 - godzinny, bezpłatny pobyt, tj.ramy przeznaczone na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Rodzice dzieci urodzonych w roku 2010 i wcześniej wnoszą jedynie opłatę za żywienie dziecka w przedszkolu.

Elżbieta Wyszczelska, 2.01.2017r.

 

 

Rodzice korzystający ze zniżek w opłacie:

Proszę sprawdzić ważność dokumentów uprawniających do zniżek w opłacie za Przedszkole, w tym:

Białostockich Kart Dużej Rodziny

- Decyzji MOPR o zasiłku rodzinnym.

 

Termin obowiązywania większości dokumentów mija z końcem października.
W przypadkach indywidualnych również w innych terminach.


Ubezpieczenie NW dzieci w roku szkolnym 2016/2017:

1.  Ubezpieczyciel: UNIQA

2.  Forma ubezpieczenia: grupowa, imienna.

3.  Zakres: 24 – godzinny; obejmuje zdarzenia w kraju.

4.  Likwidacja szkody następuje po zgłoszeniu telefonicznym.

5.  Numer polisy: 99 8A 62 24 60

6.  Kontakt z ubezpieczycielem:

tel.: 42 66 66 500

       801 597 597

   

 


                                                         

SANEPiD INFORMUJE:


Składki na fundusz Rady Rodziców można wnosić jedynie drogą elektroniczną, na konto Rady. 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, do momentu przejęcia opieki przez Nauczyciela, tj. do godz. 6.30, odpowiada Rodzic.

W związku z powyższym proszę nie zostawiać dzieci samych
na hallu w godzinach rannych. Dozorca nie pełni opieki nad dziećmi.

Dziecko należy odbierać z przedszkola do godz. 17.00


Proszę na bieżąco uaktualniać numery telefonów kontaktowych.Podawanie lekarstw w przedszkolu:

Przedszkole nie udziela świadczeń zdrowotnych.
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe. Po przebytej chorobie zakaźnej Rodzic jest zobowiązany przedstawić Nauczycielowi zaświadczenie od lekarza, iż dziecko jest zdrowe
i może uczęszczać do przedszkola.
Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi nie mają prawa podawać  dzieciom żadnych lekarstw.

Za rzeczy wartościowe, pozostawione w szatni Przedszkole nie odpowiada

Proszę zwracać uwagę na zawartość dziecięcych kieszeni.Proszę nie przekazywać pieniędzy przez dzieci. Wszelkie składki proszę przekazywać nauczycielom.

Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka (po godz.9.00) proszę zgłaszać telefonicznie lub
w przeddzień nauczycielom w grupie. Wiąże się to z koniecznością przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.

Buty, buty, buty…
- Rano: odstawiamy obuwie dzieci na pręty w szafkach
- po południu: KAPCIE  DO WORKA MARSZ… – uczymy dzieci  wkładania obuwia na zmianę  do woreczka