Kadra

Dyrektor Przedszkola –  mgr Elżbieta Wyszczelska

Nauczyciele poszczególnych grup w roku szkolnym 2022/2023:

 

Grupa I Myszki myszka obrazek

 mgr Izabela Rek

 mgr Danuta Wróblewska 

st. woźna oddziałowa: Dorota Kluczyk-Sokół


Grupa II MISIEmisie obrazek

 mgr Aneta Matujewicz

 mgr Elżbieta Wyszczelska

 godziny dydaktyczne uzupełniają nauczycielki oddz. I MYSZKI

 st. woźna oddziałowa: Katarzyna Perkowska 

 

Grupa III ŻABKI   żabka obrazek

mgr Kamila Ciereszko

mgr Tatiana Dąbrowska 

st. woźna oddziałowa: Katarzyna Ratyńska 

 

Grupa IV SOWY

            mgr Joanna Kopeć

mgr Elżbieta Nabrzeska 

st. woźna oddziałowa: Sylwia Lach

sowa obrazek

 

Nauczyciele pracujący w przedszkolu ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach, kursach  i studiach podyplomowych oraz zdobywając kolejne szczeble awansu zawodowego.

Mamy w swoim gronie logopedę, terapeutów pedagogicznych, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, instruktora teatrów szkolnych. W znacznej mierze ułatwia i wzbogaca to naszą codzienną pracę. Na bieżąco konsultujemy się i wymieniamy doświadczenia, tak, by podejmowane działania przyniosły wymierne korzyści dla dziecka i rodziny.

 

Elżbieta Wyszczelska                                                                                          
zdjęcie dyrektoraNajważniejsze na co dzień? (cyt.)  „Na początek – głowa w słońce, jedno słowo – dobre słowo – na początek”.  
W przedszkolu pracuje od 1.09.1991r. Od 1.09.2005r. na stanowisku dyrektora. 

Od 2004r. jako ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli, pracuje w Komisjach Egzaminacyjnych
i Kwalifikacyjnych dla nauczycieli.

Wykształcenie: mgr wychowania przedszkolnego (FUW Białystok).
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel dyplomowany.

Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne:
     Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka (UwB).
     Organizacja i zarządzanie oświatą (CEN).
     Terapia pedagogiczna (CEN).
     Informatyka dla nauczycieli (UwB).
Inne formy doskonalenia zawodowego:
 Budowanie wizerunku instytucji publicznej.
 Jednolite zasady planowania organizacji roku szkolnego w placówce                oświatowej.
 Pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie – podejście interdyscyplinarne.
 Savoir – vivre z elementami protokołu dyplomatycznego.
 Kontrola zarządcza – warsztaty praktyczne.
 Raport z ewaluacji wewnętrznej.
 Bezpieczeństwo i higiena pracy dla pracodawców. 
 Ewaluacja jako narzędzie uczenia się ludzi i rozwoju szkoły.
 Dyrektor nowoczesny, innowacyjny, z pasją.
 Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy w praktyce.
 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  - przykłady dobrych praktyk.
 Organizacja i zasady pierwszej pomocy przedmedycznej.
 Zasady zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli jako element      wspomagania szkół.
 Coaching w zarządzaniu oświatą.
 Jak mówić, żeby nas słuchano?
Szkolenie dla kandydatów na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.
Zabawy fundamentalne – program białostocki – cykl szkoleń i konferencji.
Dar zabawy – innowacja pedagogiczna w oparciu o model edukacji sferycznej F. Froebla.
Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces przedszkola – cykliczne szkolenia i konferencje.
Wiedza o człowieku – cykl wykładów.

 Arkusz organizacyjny – zasady opracowania.

Praca z dzieckiem autystycznym.

Praca z dzieckiem zdolnym. ….i wiele, wiele innych.

Szkoła średnia: III LO w Białymstoku.
Wieloletni instruktor ZHP, drużynowa 11 BDH „Wieża”; komendant Stanicy ZHP Chorągwi Białostockiej w Bieszczadach – Żubracze’87, ’88;
Odznaczona Medalem „Zasłużony Bieszczadom” 1986r,.  przez Wojewodę krośnieńskiego.
Sposób na relaks: książka (!), śpiew chóralny (Chór UwB), jazda na rowerze, pływanie, nordic – walking, pogaduchy z przyjaciółmi.

Prywatnie: 2 dzieci, mąż; do rodziny przynależą: charakterne zwierzaki -  kotka Lalunia i koń Kajtek.
Praca = pasja.

Wielokrotnie nagradzana przez Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia wychowawczo – dydaktyczne.


Kamila Ciereszko 

Wykształcenie – nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej od 2003 UwB; Logopeda od 2009r. UwB; Oligofrenopedagog od 2020r. UwB; Zarządzanie Oświatą CEN 2020r.

 Życiowe motto „Każdy dzień, to dobry dzień”
Zostałam nauczycielem wychowania przedszkolnego, ponieważ...
Dzieci pozwalają mi dostrzec, to co o jest w życiu najważniejsze. 
W pracy z dziećmi najbardziej lubię...
Ich bezpośredniość.  Praca z dziećmi to ciągłe wyzwania, inspiracje, żaden dzień nie jest podobny do drugiego. Dzieci to ogromna odpowiedzialność, która daje mi poczucie sprawstwa  z dużą dozą humoru.
Moim sukcesem jest.. Większość sukcesów za mną, ale jeszcze kilka zostało.   

Moją pasją jest..Zawodowo, to ciągle się rozwijać.  

Sposób na relaks: rodzina, z nią nigdy się nie nudzę.

 

Anetta Gajko-Bartyś                                                                                 

Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Pedagogiki i Psychologii o kierunku pedagogika wczesnoszkolna oraz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki o specjalności gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna. Nauczyciel dyplomowany. Wielokrotnie nagradzana przez Dyrektora Przedszkola za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. Nagradzana przez Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w pracy wychowawczo - dydaktycznej. Odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Największą radość sprawia jej obserwowanie postępów i osiągnięć podopiecznych. Czas wolny poświęca na podróże, książkę, kino, teatr, taniec towarzyski i zdrowy tryb życia.

Jej motto to : „Powiedz mi – a zapomnę, pokaż mi – a zapamiętam, pozwól mi to zrobić samemu – a zrozumiem.”, „To co dobre, to co lepsze, co najlepsze, to jest dzisiaj.”


Joanna Kopećzdjęcie nauczyciela                                         
Najważniejsze na co dzień? Nie zmarnować danego czasu! Nie przegapić dobrych ludzi!

Wykształcenie:
Studia Magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim filia w Białymstoku, kierunek wychowanie przedszkolne,
Studia Podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydz. Pedagogiki i Psychologii, specjalność: terapia pedagogiczna
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
Staż pracy: od 1994 roku praca na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego
Sposób na relaks:  dobra muzyka i literatura, praca w ogrodzie, podróże.


Aneta Matujewicz                                                                                      

  W przedszkolu pracuje od 1994 roku, w zawodzie od 1991.

Wykształcenie: mgr pedagogiki wczesnoszkolnej (FUW Białystok)
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany.
Kursy kwalifikacyjne:
Animacja kultury metodami pedagogiki zabawy.
Instruktorski kurs kwalifikacyjny - specjalizacja teatr.
Inne formy doskonalenia zawodowego:
Diagnoza w wychowaniu przedszkolnym.
Metody diagnozowania dziecka 5- 6 letniego pod kątem osiągania gotowości szkolnej. Gotowość szkolna dziecka. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczeń zdolny i potrzebujący specjalnego wsparcia. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na rozwój przedszkola. Warsztaty teatralno - muzyczne z elementami metody wychowania. Wychowanie przez sztukę. Programy graficzne w nauczaniu przedszkolnym. Zespół szkolnych liderów ewaluacji. Pierwsza pomoc przedmedyczna. Sztuka uczenia. Logopeda radzi. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wychowanie ku wartościom. Białostocki Program Zabaw Fundamentalnych. Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej.  ...oraz dużo innych wzbogacających moją pracę i doświadczenia.
Szkoła średnia: II LO w Białymstoku
Sposób na relaks: spotkania z przyjaciółmi, książka, rancho, a latem zdecydowan
ie plażowe leniuchowanie.

Wielokrotnie nagradzana przez Dyrektora za osiągnięcia wychowawczo - dydaktyczne.  Nagroda Prezydenta Miasta za osiągnięcia w pracy wychowawczo - dydaktycznej.

zdjecie nauczyciela

 

Elżbieta Nabrzeska                                                        

 


Izabela Rek                                                                                                   

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. Wśród moich szkoleń najbardziej cenię: „Animację Grupy Metodami Pedagogiki Zabawy” oraz  „Coaching jako narzędzie pomocy psychologiczno- pedagogicznej”. W pracy zawodowej stawiam na autentyczność w działaniu, współpracę w zespole, pozytywne kontakty z ludźmi. Natomiast w relacjach z wychowankami uważam, że należy umieć ich słuchać, rozmawiać z nimi, poświęcać im uwagę i stawiać granicę w tym, co wolno i czego nie powinni czynić.

 

 

Danuta Wróblewska                                                                                 

W przedszkolu pracuje: od 02.02.2009r.

Wykształcenie: mgr pedagogiki wczesnoszkolnej (Uniwersytet w Białymstoku), mgr polonistyki (Uniwersytet Warszawski).

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany.

Zainteresowania: dobra książka, muzyka poważna.

Życiowe motto: "Jeżeli o czymś marzysz, możesz tego dokonać"(W.Disney).