Baza wiedzy

logo Fundacji Dzieci Nieczyje

Wykorzystywanie seksualne dzieci
zdjęcie oczu dzieckaWykorzystywanie seksualne dzieci to aktywność seksualna z udziałem dziecka (do 15 roku życia), podjęta przez dorosłego, nastolatka lub dziecko. Sprawca ma przewagę wiekową, fizyczną lub intelektualną nad swoją ofiarą.
Jak możesz ochronić swoje dziecko?
Pamiętaj, że w większości przypadków ofiary wykorzystywania seksualnego znały wcześniej sprawców. Dlatego bardzo ważne jest, żeby mieć pełne zaufanie do dorosłych, z którymi zostawiasz swoje dziecko.
Zwróć także szczególną uwagę na osoby, które:
- zasypują dziecko prezentami, upominkami
- zapraszają dziecko na wyjazdy, wakacje
- poszukują okazji do tego, aby być z nim sam na sam.
      Nie zapomnij o zapobieganiu wykorzystywaniu seksualnemu przez Internet. Za wszystkie czynności, jakie dziecko wykonuje w sieci, odpowiada rodzic. Jednak kluczową rolę odgrywa edukacja dziecka na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożeń z niego płynących.
      Istotny jest dobry kontakt rodzica z dzieckiem, aby czuło ono wsparcie z jego strony i nie obawiało się rozmawiać na ważne i trudne dla siebie tematy.
      Bardzo ważnym elementem zapobiegania wykorzystywaniu jest rozmowa
z dzieckiem. Dziecko powinno zdobyć wiedzę o swojej seksualności i o intymnych częściach ciała. Taka rozmowa może być trudna, ale odgrywa bardzo ważną rolę w profilaktyce nadużyć.

      Powiedz swojemu dziecku, że ma prawo odmówić, jeśli inna osoba proponuje mu zrobienie czegoś, czego nie chce. Podkreśl, że gdy nastąpi sytuacja, która wzbudzi jakiekolwiek jego obawy, może  zwrócić się do Ciebie lub do innej zaufanej osoby dorosłej.
      Wyjaśnij dziecku, że nie zawsze zachowanie tajemnicy jest czymś koniecznym i dobrym.
           Ważne jest, aby od najmłodszych lat budować otwartą i pełną zaufania relację z dzieckiem. Nie należy nigdy lekceważyć jego lęków czy obaw.

Przemoc fizyczna
zdjęcie dzieci w przebranaich ze śladami przemocy Powiedz "nie" klapsom! Wychowanie bez przemocy jest możliwe! Bicie wzbudza tylko strach, ale nie buduje autorytetu!
Umiejętność rozpoznawania symptomów przemocy wobec dzieci jest konieczna, by móc ochronić dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem. Występowanie pojedynczego objawu nie jest dowodem na to, że dziecko doświadcza krzywdzenia. Jeśli jednak symptom powtarza się, bądź kilka objawów występuje jednocześnie, możliwe jest, że mamy do czynienia z przemocą wobec dzieci. Podejrzenie, że dziecko doświadcza przemocy jest szczególnie uzasadnione, gdy z objawami u dziecka współwystępują określone zachowania rodziców lub opiekunów.
Na co zwrócić uwagę?
Dziecko:
•    ma widoczne obrażenia ciała (poparzenia, ugryzienia, siniaki, złamania kości), których pochodzenie trudno jest wyjaśnić
•    boi się rodzica lub opiekuna plakat o szacunku do dzieci
•    wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła
•    podawane przez nie wyjaśnienia dotyczące ran i siniaków wydają się nieprawdopodobne
Rodzic lub opiekun:
•    podaje sprzeczne lub nieprzekonujące wyjaśnienia obrażeń dziecka, bądź w ogóle odmawia wyjaśnień
•    mówi o dziecku w negatywny sposób, na przykład używając określeń takich jak „idiota”, „głupi”, „gówniarz”
•    poddaje dziecko surowej fizycznej dyscyplinie nadużywa alkoholu lub narkotyków
Co możesz zrobić, aby pomóc dziecku doświadczającym przemocy?
•    jeśli masz wątpliwości, porozmawiaj z kimś na temat sytuacji, która budzi Twoje podejrzenia.
•    powiadom o swoich podejrzeniach przedszkole lub szkołę, do której uczęszcza dziecko – powiedz pedagogowi o swoich podejrzeniach dotyczących sytuacji dziecka.
•    możesz powiadomić ośrodek pomocy społecznej.
•    możesz także wysłać do sądu rodzinnego – nawet anonimowe - pismo z opisem sytuacji. Ważne jest, aby podać w nim dane krzywdzonego dziecka i rodziny, tak aby sąd mógł podjąć interwencję.
•    możesz powiadomić policję lub prokuraturę.
•    poinformuj dziecko o numerze bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.
plakat o szacunku do dzieci

Komercyjne wykorzystywanie dzieci

zdjecei chłopca na schodach  Dzieci – ofiary handlu mogą być wykorzystywane do prostytucji, pornografii, żebrania, pracy przymusowej lub popełniania przestępstw. Jedną z grup dzieci, które wymagają szczególnej ochrony przed handlem ludźmi są dzieci cudzoziemskie bez opieki.

ulotka informacyjna o przeciwdziałąniu handlu dziecmi

ulotka informacyjna o przeciwdziałąniu handlu dziecmi

Dziecko - świadek w procedurze karnej
 zdjęcie togi sędziowskiej Dzieci uczestniczące w procedurach prawnych potrzebują szczególnego wsparcia i ochrony ze strony osób dorosłych, a także instytucji, które w procedurze prawnej będą się z nimi kontaktować
Opiekun dziecka - ofiary przestępstwa. Kim jest Opiekun i jak może pomóc?
Główne cele, jakie realizuje program, to:
1) dostarczenie wiedzy rodzicom, opiekunom dziecka – ofiary przestępstwa w zakresie:
•    istniejących przepisów prawnych,
•    procedur prawnych,
•    kompetencji policji, prokuratury i sądu,
•    możliwości pomocy dziecku i rodzinie (pomoc socjalna, medyczna psychologiczna),
•    udzielenie wsparcia psychicznego rodzinie w sytuacji kryzysu;
2) przygotowanie dziecka do uczestniczenia w procedurze przesłuchania przez sąd:
•    dostarczenie wiedzy adekwatnej do poziomu rozwoju dziecka dotyczącej procedury przesłuchania,
•    emocjonalne wsparcie dziecka w trudnej sytuacji uczestniczenia w procedurze przesłuchania;
•    towarzyszenie przedstawicielom prawnym dziecka pokrzywdzonego przestępstwem w rozprawach sądowych.
Program Opiekun dziecka - ofiary przestępstwa, zainicjowany przez Fundację Dzieci Niczyje, obecnie realizowany jest w czterech miastach:


•    w Białymstoku
przez Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA "Klanza",
przy
ul. Dziesięciny 15 - pod numerem telefonu (85) 652 54 94 od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 - 18:00

Dzieci 0-3 lata
zdjecie niemowlaka dotykającego twarzy mamy Pierwsze trzy lata życia często określane są jako kluczowe dla całego życia człowieka. Jak opiekować się i wychowywać małe dziecko?
Każdy z rodziców wypracuje swój własny styl wychowania, już od pierwszych chwil życia dziecka działania rodzica są ważne: od samego początku pokazujemy dziecku jakie zachowania wzbudzają w nas radość, a jakie złość.
Podstawą zbudowania pozytywnej więzi z dzieckiem jest wychowanie go bez przemocy. Wiemy, że można wychować dziecko bez klapsów, krzyków i potrząsania.

zdjęcie opisujące jak rozmawiać z dzieckiem

Zagrożenia dzieci w Internecie
 zdjęcie pleców grubego mężczyzny siedzącego przed komuterem Obok wszelkich niepodważalnych zalet Internetu, wiążą się z nim również poważne zagrożenia, jak wykorzystywanie seksualne dzieci lub przemoc rówieśnicza online. Pokaż dziecku, że nie wszyscy w sieci są dobrzy, że pozornie serdeczny znajomy z sieci upominający się o zdjęcia lub spotkanie, może okazać się niebezpiecznym przestępcą.

dziesieć porad bezpiecznego krzystania z internetu

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

informacja o przemocy internetowej

Dzieci w procedurach prawnych
sędzia w todze "Dziecko – świadek szczególnej troski" to realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje program na rzecz ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych.

logo chronimy dzieci