Prawa Dziecka

logo

Prawa dziecka

 

PRAWA DZIECKA
Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić, stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta – Spróbujcie dobrze zapamiętać!

clipart

PRAWA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
•    prawo do rozwoju intelektualnego i fizycznego
•    prawo do własnego tempa rozwoju, indywidualnych oddziaływań wychowawczych, rozwoju zainteresowań i uzdolnień
•    prawo do życia bez przemocy i poniżania
•    prawo do szczególnej opieki i troski
•    prawo do nauki religii
•    prawo do tożsamości
•    prawo do poszanowania jego godności osobistej
•    prawo do akceptacji takim jakim jest
•    prawo do wypoczynku
•    prawo do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
•    prawo do prywatności, intymności
•    prawo do aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
•    prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
•    prawo do doświadczenia konsekwencji własnego zachowania
•    prawo do posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić
•    prawo do zdrowych posiłków
•    prawo do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo nauki regulowania własnych potrzeb

prawo obojga rodziców

prawo obojga rodziców

Prawa dziecka

Prawa dziecka

Prawa dziecka

Prawa dziecka

Prawa dziecka

Prawa dziecka