Koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki "ROSNĘ ZDROWO - W STRONĘ NATURY".

Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „PLASTUŚ”
w Białymstoku jest placówką z blisko 35-letnimi tradycjami, cieszącą się dobrą opinią w środowisku lokalnym.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki jest wypadkową potrzeb środowiska i …marzeń o przedszkolu zdrowym
i bezpiecznym,  kultywującym tradycje i żywo reagującym na zmiany dokonujące się we współczesnym świecie.

Pragniemy w swojej pracy rozwijać to, co najlepsze, kontynuować to,
co sprawdzone, wyciągać wnioski z porażek i przekształcać je w sukces.

 

KONCEPCJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA LATA 2016 - 2021 "ROSNĘ ZDROWO - W STRONĘ NATURY" dostępna jest w Przedszkolu.