Get Adobe Flash player

Programy

stanowiące osnowę pracy z dziećmi są oparte na psychologii rozwojowej wieku przedszkolnego - nasze przedszkolaki uczą się poprzez zabawę, czyli naturalną aktywność dziecięcą.
Realizujemy treści Podstawy programowej wychowania przedszkolnego wykorzystując Program "NASZE PRZEDSZKOLE" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej (MAC).
Praca w oparciu o Program "Nasze przedszkole" to sukces dziecka w szkole!

W codziennej pracy posiłkujemy się aktywnymi metodami pracy z dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem:
•    Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
•    Edukacji matematycznej E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
•    Metod pedagogiki zabawy
•    Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
•    Elementów koncepcji C.Freineta                                                                                          •    Metody C.Orffa i Labana

OPRACOWANIA AUTORSKIE NAUCZYCIELI:

Twórcze podejście nauczycieli do pracy zaowocowało opracowaniem Koncepcji Rozwoju Przedszkola "ROSNĘ ZDROWO" (2010, mgr Elżbieta Wyszczelska) oraz programów autorskich:

•    adaptacyjnego "BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM"
- mgr Anetta Gajko-Bartyś  i mgr Danuta Wróblewska, 2010

•    wychowawczego "PLASTUSIOWY PROGRAM WYCHOWAWCZY"
- mgr Anetta Gajko -Bartyś i mgr Danuta Wróblewska, 2010
•    przyrodniczego "MALI OGRODNICY"
- mgr Aneta Matujewicz i mgr Małgorzata Łukowska, 2004
•    edukacji plastycznej "KLUB PANA PĘDZELKA"
 - mgr Elżbieta Wyszczelska, 2001   

Nauczycielki przedszkola są autorkami innowacji pedagogicznych oraz projektów realizowanych w ramach grantów.

PROJEKTY ZEWNĘTRZNE, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY:

 "

WIRTUALNY ŚWIAT" - w ramach programu "Dzieci uczą rodziców". Ogólnopolska akcja edukacyjna, promująca umiejętność bezpiecznego korzystania z internetu i jego zasobów przez dzieci najmłodsze. 

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY" edycja I i II program edukacyjny zachęcający i rozwijający umiejętności czytelnicze od najmłodszych dzieci. 

„SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. 

"DZIECI UCZĄ RODZICÓW" - edycja I i II Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem zajęć.

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY" Celem projektu jest rozpowszechnianie czytelnictwa od najmłodszych lat przedszkolnych. 

"DZIECIAKI MLECZAKI" - celem programu jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną. 

"PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW"   Celem projektu jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

"AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA"  Przedszkole wzięło udział w XXII i XXIII edycji Akademii Zdrowego Przedszkolaka pt. ”Zdrowa piramida dzisiaj nam się przyda oraz „Zdrowy brzuszek mam i odporność dbam”. W trakcie zbaw przedszkolaki poznały zasady jak dbać o swoje zdrowie i w naturalny sposób wzmacniać odporność.

"DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY" przedsięwzięcie realizowane wraz z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Celem projektu jest edukacja oraz profilaktyka stomatologiczna najmłodszych poprzez bezpośrednie działania. 

"MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY"program edukacyjny, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych.

"ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE" realizacja założeń programu  MEN "ROK SZKOŁY W RUCHU" 2013/2014. Program edukacyjny mający na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

"BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK" oraz "PRZYJACIELE ZIPPIEGO"   - to programy, których treści są niezbędne każdemu dziecku -  traktują o problemach bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego, uczą jak się zachować w różnorodnych sytuacjach (np. spotkanie z obcym, z psem, zachowanie w ruchu drogowym, w sytuacji, gdy ktoś chce mi zrobić krzywdę), uczą wypowiadania  swoich emocji i rozwiązywania konfliktów.


" CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" - program edukacji antytytoniowej dla dzieci 5,6-letnich z udziałem rodziców, którego głównym założeniem jest ochrona dzieci przed wpływem dymu tytoniowego.

"DZIECIAKI MLECZAKI" projekt w ramach programu "Szklanka Mleka"; pomaga kształtować zdrowe nawyki żywieniowe.

"BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE" program edukacyjno-wychowawczy kładący nacisk na bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych.

" CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" program edukacyjno-wychowawczy mający na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju oraz w budowaniu zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.


BIERZEMY UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH, OGÓLNOPOLSKICH I LOKALNYCH PROGRAMACH EDUKACJI ZDROWOTNEJ, EKOLOGICZNEJ, SPOŁECZNEJ:

 

      

 
 
Szczycimy się Certyfikatem:                                                                   

 

 

 


 
 


Program "Nasze przedszkole" zawiera wszystkie treści Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Gwarantuje bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.