Programy

stanowiące osnowę pracy z dziećmi są oparte na psychologii rozwojowej wieku przedszkolnego - nasze przedszkolaki uczą się poprzez zabawę, czyli naturalną aktywność dziecięcą.
Realizujemy treści Podstawy programowej wychowania przedszkolnego wykorzystując Program "NASZE PRZEDSZKOLE" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej (MAC).
Praca w oparciu o Program "Nasze przedszkole" to sukces dziecka w szkole!

W codziennej pracy posiłkujemy się aktywnymi metodami pracy z dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem:
•    Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
•    Edukacji matematycznej E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
•    Metod pedagogiki zabawy
•    Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
•    Elementów koncepcji C.Freineta                                                                                          •    Metody C.Orffa i Labana

OPRACOWANIA AUTORSKIE NAUCZYCIELI:

Twórcze podejście nauczycieli do pracy zaowocowało opracowaniem Koncepcji Rozwoju Przedszkola "ROSNĘ ZDROWO" (2010, mgr Elżbieta Wyszczelska) oraz programów autorskich:

•    adaptacyjnego "BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM"
- mgr Anetta Gajko-Bartyś  i mgr Danuta Wróblewska, 2010

•    wychowawczego "PLASTUSIOWY PROGRAM WYCHOWAWCZY"
- mgr Anetta Gajko -Bartyś i mgr Danuta Wróblewska, 2010
•    przyrodniczego "MALI OGRODNICY"
- mgr Aneta Matujewicz i mgr Małgorzata Łukowska, 2004
•    edukacji plastycznej "KLUB PANA PĘDZELKA"
 - mgr Elżbieta Wyszczelska, 2001   

Nauczycielki przedszkola są autorkami innowacji pedagogicznych oraz projektów realizowanych w ramach grantów.

PROJEKTY ZEWNĘTRZNE, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY:

 


"ZDROWYM BYĆ" program edukacyjny Ministerstwa Zdrowia oraz Norway Grants.  Głównym jego celem jest szerzenie zdrowego żywienia i stylu życia wśród dzieci, oraz promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród ich rodziców, opiekunów i nauczycieli

"NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA" patronat Ministerstwo Edukacji Narodowej, mający na celu propagowanie czytelnictwa wsród najmłodszych dzieci. 

"KARTAK DLA BOHATERA" pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, akcja mająca na celu okazania szacunku i pamięci wojennym bohaterom. 

"GÓRA GROSZA" akcja charytatywna organizowana dla Towarzystwa Nasz Dom

"SZKOŁA DO HYMNU" akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej, kultywująca polskie tradycje narodowe w ramach obchodów Dnia Niepodległości. 

"SZKOŁA PAMIĘTA" akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej, mająca na celu propagowanie pamięci o lokalnych bohaterach z okresu wojennego. 

"BOHATEROM - WŁĄCZ HISTORIĘ" program edukacyjny pod patronatem Fundacji ROSA.

"ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" - program zdrowotny organizowany przez Fundację BOŚ, mający na celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i rodziców. 

"RATUJMY KASZTANY" - program ekologiczny prowadzony przez Urząd Miasta Białegostoku w celu ochrony kasztanowców. 

"BATERIE - ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA" program ekologiczny organizowany prze Urząd Miasta Białegostoku

"POLE NADZIEI" - Fundacja Pomóż Im- udział w programie edukacyjnym na temat opieki nad dziećmi z chorobami onkologicznymi. 

"KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY" ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkolaków, poświęcony tematyce ekologicznej organizowany przez markę Kubuś.

"IDŹ TY LEPIEJ KOZIOŁECZKU, SZUKAĆ SWEGO PACANOWA"  ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany wspólnie z Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Głównym założeniem jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości oraz wzbogacenie ogólnej wiedzy o świecie. 

WIRTUALNY ŚWIAT" - w ramach programu "Dzieci uczą rodziców". Ogólnopolska akcja edukacyjna, promująca umiejętność bezpiecznego korzystania z internetu i jego zasobów przez dzieci najmłodsze. 

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY" edycja I i II program edukacyjny zachęcający i rozwijający umiejętności czytelnicze od najmłodszych dzieci. 

„SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. 

"DZIECI UCZĄ RODZICÓW" - edycja I i II Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem zajęć.

"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY" Celem projektu jest rozpowszechnianie czytelnictwa od najmłodszych lat przedszkolnych. 

"DZIECIAKI MLECZAKI" - celem programu jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną. 

"PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW"   Celem projektu jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

"AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA"  Przedszkole wzięło udział w XXII i XXIII edycji Akademii Zdrowego Przedszkolaka pt. ”Zdrowa piramida dzisiaj nam się przyda oraz „Zdrowy brzuszek mam i odporność dbam”. W trakcie zbaw przedszkolaki poznały zasady jak dbać o swoje zdrowie i w naturalny sposób wzmacniać odporność.

"DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY" przedsięwzięcie realizowane wraz z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Celem projektu jest edukacja oraz profilaktyka stomatologiczna najmłodszych poprzez bezpośrednie działania. 

"MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY" program edukacyjny, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych.

"ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE" realizacja założeń programu  MEN "ROK SZKOŁY W RUCHU" 2013/2014. Program edukacyjny mający na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

"BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK" oraz "PRZYJACIELE ZIPPIEGO"   - to programy, których treści są niezbędne każdemu dziecku -  traktują o problemach bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego, uczą jak się zachować w różnorodnych sytuacjach (np. spotkanie z obcym, z psem, zachowanie w ruchu drogowym, w sytuacji, gdy ktoś chce mi zrobić krzywdę), uczą wypowiadania  swoich emocji i rozwiązywania konfliktów.


" CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" - program edukacji antytytoniowej dla dzieci 5,6-letnich z udziałem rodziców, którego głównym założeniem jest ochrona dzieci przed wpływem dymu tytoniowego.

"DZIECIAKI MLECZAKI" projekt w ramach programu "Szklanka Mleka"; pomaga kształtować zdrowe nawyki żywieniowe.

"BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE" program edukacyjno-wychowawczy kładący nacisk na bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych.

" CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" program edukacyjno-wychowawczy mający na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju oraz w budowaniu zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.


BIERZEMY UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH, OGÓLNOPOLSKICH I LOKALNYCH PROGRAMACH EDUKACJI ZDROWOTNEJ, EKOLOGICZNEJ, SPOŁECZNEJ:

 

logo

logo

logo   logo  logo logo    logo
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo  
 
 
Szczycimy się Certyfikatem:

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

                                                             certyfikat      

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat 

certyfikat

 certyfikatcertyfikat

 

certyfikat
 
certyfikat 

Program "Nasze przedszkole" zawiera wszystkie treści Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Gwarantuje bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.


 program Nasze Przedszkole