Granty

Dzięki grantom poszerzamy ofertę zajęć dla dzieci:

  1. "WEEKENDOWE PRZEDSZKOLE" - współpraca z Rodziną, 2008 - mgr Anetta Gajko - Bartyś, mgr Aneta Matujewicz, mgr Elżbieta Wyszczelska.
  2. ”PRZYGODA ZE SZTUKĄ”  - edukacja plastyczna, 2011- mgr Aneta Matujewicz i mgr Danuta Wróblewska, 
  3. "KURTYNA W GÓRĘ" zajęcia teatralne, 2012- mgr Aneta Matujewicz i mgr Danuta Wróblewska,  
  4. "PLASTUSIOWA GIMNASTYKA CIAŁA I JĘZYKA"   - zajęcia korekcyjne, 2012- mgr Kamila Ciereszko - Bucik i mgr Anetta Gajko - Bartyś, 
  5. "TRENING TWÓRCZEGO MYŚLENIA"  - zajęcia terapeutyczne, 2012- mgr Joanna Kopeć i mgr Elżbieta Nabrzeska,
  6.  "MOJE PODLASIE - JAK CIĘ NIE KOCHAĆ?" edukacja regionalna, 2013 -mgr Elżbieta Wyszczelska,
  7. "SUPEŁEK NA JĘZYKU" warsztaty logopedyczne, 2015- mgr Kamila Ciereszko - Bucik
  8.  „CZAS NA KIEŁKI – DZIELIMY  SIĘ Z RODZINAMI NASZYMI KIEŁKAMI”  -grant w ramach IV edycji Konkursu „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju”, organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO – UNIA - Aneta Matujewicz, Elżbieta Wyszczelska.
  9. "DZIKI ZAKĄTEK" - projekt realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja "Za górami, za lasami" 2019 - mgr Elżbieta Wyszczelska, mgr Anetta Gajko-Bartyś.