Rada Rodziców

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich Rodziców!!!

Wpłaty na Radę Rodziców można wnosić wyłącznie na  rachunek bankowy:

65 1240 5211 1111 0010 3765 8185


Wysokość składki w roku 2021-2022

v  140/rok –pierwsze dziecko w przedszkolu

v  70/rok –drugie i kolejne dziecko w przedszkolu

I RATA  SKŁADKI do 30 października 2021

II RATA SKŁADKI do 31 marca 2022