Rada Rodziców

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich Rodziców!!!

Wpłaty na Radę Rodziców można wnosić wyłącznie na  rachunek bankowy:

65 1240 5211 1111 0010 3765 8185Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 21.09.2022r. ustalono: 

Wysokość składki w roku 2022-2023

v  150/rok –pierwsze dziecko w przedszkolu

v  75/rok –drugie i kolejne dziecko w przedszkolu

I RATA  SKŁADKI do 30 października 2022

II RATA SKŁADKI do 31 marca 2023